Stowarzyszenie Sygnał Miłosierdzia

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie
Sygnał Miłosierdzia

Stowarzyszenie Sygnał Miłosierdzia jest organizacją non-profit. Największym dziełem, które organizujemy jest coroczny koncert plenerowy Sygnał Miłosierdzia, który każdorazowo przyciąga setki odbiorców z okolic Nowej Rudy i całego Dolnego Śląska. Wydarzenie jest w pełni darmowe, co przekłada się na liczne uczestnictwo rodzin z dziećmi, młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych. Artystami występującymi na scenie są uczestnicy warsztatów muzycznych, którzy powielają uzyskaną wiedzę i doświadczenie dla społeczności lokalnej, poprzez współorganizację innych wydarzeń kulturalnych i charytatywnych.

Formy działalności

Tworzymy dzieła kulturalne i charytatywne

Nasza działalność opiera się na wolontariacie i zaangażowaniu społecznym. Organizujemy akcje charytatywne, zbiórki darów oraz wspieramy osoby potrzebujące poprzez udzielanie pomocy materialnej. Nasze działania skierowane są przede wszystkim do osób, które nie mają możliwości skorzystania z innych form pomocy. Wspieramy również edukację, organizując warsztaty i szkolenia dla dzieci, młodzieży oraz programy aktywizujące dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jesteśmy non-profit

Wesprzyj nasze wydarzenie

Przekaż darowiznę

Sygnał Miłosierdzia jest darmowym wydarzeniem, które może odbywać się wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców oraz partnerów. Jeśli nasze dzieło jest Ci bliskie, możesz dołożyć swoją cegiełkę do organizacji warsztatów i koncertu poprzez wpłatę darowizny na konto Stowarzyszenia.

Organizator
Partnerzy
Patronat Medialny
Darczyńcy