Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe oraz prywatne informacje przekazane nam przez użytkowników strony Sygnał Miłosierdzia były przechowywane bezpiecznie, zgodnie z prawem oraz wolą ich właścicieli. Na tej stronie znajdziesz informacje na temat wykorzystywania tych danych oraz zasady polityki prywatności związane z konkretnymi funkcjami strony.

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach działania strony sygnalmilosierdzia.pl jest Stowarzyszenie Sygnał Miłosierdzia, ul.Parkowa 16, 57-402 Nowa Ruda.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji koncertu oraz warsztatów Sygnał Miłosierdzia
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów,
  5. w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo i prywatność
 3. Przechowywanie, pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych uczestników warsztatów Sygnał Miłosierdzia:
  1. Dane osobowe uczestników warsztatów Sygnał Miłosierdzia przekazywane są dobrowolnie, za pomocą formularza zamieszczonego w sekcji rejestracji.
  2. Dane osobowe i kontaktowe zebrane w ramach zapisów na warsztaty Sygnał Miłosierdzia są wykorzystywane wyłącznie do celów organizacji warsztatów oraz komunikacji z uczestnikami. Zebrane dane nie są wykorzystywane do celów marketingowych wydarzenia.
  3. Dane te są prywatne i nie są przekazywane osobom trzecim do celów marketingowych.
  4. Dane osobowe zebrane w trakcie rejestracji na warsztaty Sygnał Miłosierdzia zostaną usunięte do 60 dni po zakończeniu warsztatów.
 4. Administrator Sygnał Miłosierdzia pozyskuje także dane wynikające z ogólnych zasad realizowania połączeń internetowych. Dane tego typu (na przykład adresy IP) przechowywane są w logach systemowych i wykorzystywane są do zagwarantowania bezpieczeństwa i poprawnego działania strony.
 5. Każda osoba, której dane znajdują się w naszej bazie lub na stronie internetowej ma prawo dostępu do nich, zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu dokonania zmian prosimy o kontakt na adres email kontakt@sygnalmilosierdzia.pl.
 6. Wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres działalności strony Sygnał Miłosierdzia lub do momentu zgłoszenia chęci ich usunięcia przez osobę do tego uprawnioną.