Zapisy do chóru

Zapisy do chóru

od 1.01.2019r. do 31.03.2019r.

Głos w chórze*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów organizacji Warsztatów Uwielbienia oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną. Dane będę przechowywane przez okres 3 miesięcy.*